laki yhteistoiminnasta kunnissa – Laki yhteistoiminnasta yrityksissä / luku Yleiset

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa.

Yleiset Säännökset

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) tulee voimaan 1.9.2007 (liite 1). Näin kuntien ja kuntayhtymien

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) 1 Lain tarkoitus Edistää yhteistoimintaa kunnissa Mahdollistaa henkilöstön

Uusi laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007, jäljempänä yt-laki)

30.3.2007/335 Laki yhteistoiminnasta 13.10.2016/845 Valtioneuvoston asetus työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä Laki yhteistoiminnasta kunnissa Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa. Ohjeita lomautukseen.

 · PDF tiedosto

henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yh-

Kuntalaissa säädetään erityisesti kuntien julkisoikeudellisesta yhteistoiminnasta, kunnissa; Kuntien ja laki kunta- ja

Laki ympäristöterveydenhuollon kuntien yhteistoiminnasta pidettävä yleisesti nähtävänä kaikissa sopimukseen osallisissa kunnissa.

Laki käsittelee muun muassa oman ja ulkopuolisen työvoiman käyttöä sekä työpaikalla laadittavaa henkilöstösuunnitelmaa ja koulutustavoitteista.

Toisin kuin laki yhteistoiminnasta yrityksissä, Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 13.4.2007/449 (HE 267/2006)

Yhteistoimintaa YT-lain pohjalta Laki yhteistoiminnasta yrityksissä pyrkii edistämään yritysten toiminnan ja työolosuhteiden kehittämistä. Lain tarkoitus on

6 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 8 §:n muuttamisesta: Vahvistettu:

 · PDF tiedosto

sissa annettu laki (1233/2013). Laki koskee myös valtion liikelaitoksia, Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä /334 Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin

 · PDF tiedosto

Taustalla laki yhteistoiminnasta yrityksissä ja laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa.

Tämän lisäksi on olemassa omat lakinsa yhteistoimintamenettelystä kunnissa Yhteistoimintamenettely määritellään laissa yhteistoiminnasta yrityksissä

1 § Lain tarkoitus Edistää yhteistoimintaa kunnissa Mahdollistaa henkilöstön osallistuminen kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstöll

Yhteistoimintalaki Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta /449 Lain tarkoitus edistää yhteistoimintaa kunnissa – henkilöstölle

Yt- neuvotteluja säätelee kolme eri lakia. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä, laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa ja laki työnantajan ja

 · PDF tiedosto

henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yh-

Yrityksissä tapahtuvaa yhteistoimintaa sääntelee laki yhteistoiminnasta Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (SM) Laki

Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa; Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa; Kirkon yhteistoimintasopimus

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (SM) Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisest

YhteistoimintaLaki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 13.4.2007/449 (HE 267/2006)Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007)

 · PDF tiedosto

• Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) , kunnissa (449/2007) sekä valtion virastoissa ja laitoksissa (1233/2013) Työterveyshuolto

PDF tiedosto

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 8 §:n muutta-misesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa tuli voimaan 1.9.2007. Sen piirissä ovat kaikki kunnat ja kuntayhtymät.

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa tuli voimaan 1.9.2007. Sen piirissä ovat kaikki kunnat ja kuntayhtymät.

 · PDF tiedosto

lähtökohtana ovat laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007), laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Yt-laki on henkilöstön ja työnantajan välisen yhteistoiminnan perusta.

 · PDF tiedosto

YTN yt-lakiopas YTN yt-lakiopas 7 keet. Yhteistoiminnasta sekä kunnissa että valtion virastoissa ja laitoksissa on oma lakinsa. Yt-lakia sovelletaan muun muassa

PDF tiedosto

Title: yhteistoimintasopimus.pdf Created Date: 7/3/2012 11:57:59 AM

PDF tiedosto

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 a §:n muut-tamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti

 · PDF tiedosto

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä yhteistoiminnasta kunnissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

PDF tiedosto

Created Date: 7/3/2012 11:59:23 AM

 · PDF tiedosto

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

PDF tiedosto

laki tyÖnantajan ja henkilÖstÖn vÄlisestÄ yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007